TUAT

Özlem Çapar

Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Öğrenim Bilgisi

Tıpta Uzmanlık / 2003-2008

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ /DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ACİL TIP ANABİLİM DALI
Tez Adı: Acil servise başvuran organofosfat zehirlenmesi olan olguların geriye dönük değerlendirilmesi (2008) Tez Danışmanı: (Ahmet Baydın)

Görevler

Doçent / 2016

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ /DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ACİL TIP ANABİLİM DALI