Özlem Çapar

Üye

Özlem Çapar

Üye

 

Öğrenim Bilgisi

Tıpta Uzmanlık / 2003-2008

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ /DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / ACİL TIP ANABİLİM DALI

Tez Adı: Acil servise başvuran organofosfat zehirlenmesi olan olguların geriye dönük değerlendirilmesi (2008) Tez Danışmanı: (Ahmet Baydın)

Görevler

Doçent / 2016

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ /DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ACİL TIP ANABİLİM DALI