Hakkımızda

Tarihçe

Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT Vakfı) Acil Tıp bilim dalında çalışanların araştırma, eğitim ve tedavi standartları içinde bulunmalarını sağlamak ve akademik imkanların gelişmesinde katkıda bulunmak amacı ile 9 Ocak 2022 tarih, 31714 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Misyonumuz

TÜAT Vakfı misyonumuz; Acil Tıp Kliniklerinin akademik anlamda güçlenmesine, gelişmesine destek olmak ve ülkemizdeki ilk yardım, afet ve hastane öncesinde yer alan kurum ve kuruluşların eğitim ve organizasyonlarına katkı bulunmak ve Acil Tıp uzmanlarını saygın ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmaktır.

 

 1. Acil Tıp alanında yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki çalışmaları teşvik etmek ve destek olmak,
 2. Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartizasyonu oluşturmak
 3.  Acil Tıp yan dallarının kurulmasını sağlamaya çalışmaktır.
 4. Acil Tıp Uzmanlığını akademik kuruluşlarda temsil etmek
 5. Acil Tıp ile ilişkili tıbbi ve sosyal çalışmalarda bulunmak,
 6. Acil Tıp mensupları ve halk için eğitici ve öğretici toplantılar düzenlemek,
 7. Acil Tıp uzmanlarının özlük haklarının korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak
 8. Acil Tıp ile ilgili çeşitli kurslar ve organizasyonlar düzenleyerek çalışanların güncel bilgilere ulaşmasını sağlamak.
 9. Acil Tıp kliniklerinde çalışan tüm hekimlerin özlük haklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlamaktır
 10. Acil Tıp çalışanlarının tek ses haline gelmesi için kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliğinin sağlanması,
 11. Vakıf ile kamu, akademik ve özel sektör kurumları arasında saygın ve sürekli bir işbirlikleri sağlanmak.
 12. Toplumun Acil tıp konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacak projelere imza atmaktır.

Vizyonumuz

TÜAT Vakfının vizyonu; Acil Tıp uzmanlığının gelişimi için eğitim standartları belirlemek, geliştirmek tüm dünyaya ve ülkemize tanıtılmasında liderlik yapmaktır.