Akademik Yazı ve Makale Yazma Kursu

Kurs Hakkında

Eğitim Hedefi

Sağlık alanında bilimsel çalışma deneyimini geliştirmeye yönelik bir organizasyondur. Referansını eğitim ve danışmanlık alanında kendisini geliştirmiş akademisyenlerden alır. Anlayışı; bilgi üretme süreçlerinin temel unsurlarını hedef gruba aktarmaktır. Farkı deneyiminden gelir. İyi bir eğitim ortamı ve öğrenme süreci, yeterli bir uygulama tecrübesi ve etkin, sürdürülebilir danışmanlık.

Sağlık alanında tüm kesimlerin özgün örnekleri ile homojen olmayan gruplarda (farklı uzmanlık alanları) etkin teorik ve uygulama eğitimleri.

Sağlık araştırmacılığı konusunda son yıllarda önemli yol kaydettiğimiz bir gerçek. Ancak ülkemizin potansiyeli ile alınan yol arasında bir dengesizlik olduğu da biliniyor. Olasılıkla temel sorun:

Mezuniyet öncesi ve sonrasında araştırma hevesini geliştirecek ve bilgi üretme süreçlerini tanıyacak alt yapının eğitim programlarında yeteri kadar yer almaması.

Yüksek öğretim kurumlarının kendi elemanlarına bu vizyonu taşıyamaması. Bu kurs, acil tıp asistanlarına eğitimler vererek geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program İçeriği

1.GÜN

 • 08:10-08:30 Tanışma
 • 08:30-09:20 Hipotez Belirleme
 • 09:20-09:30 Çay-Kahve Molası
 • 09:30-10:20 Literatür Tarama-Makale Okumanın Pratik Yöntemleri
 • 10:20-10:30 Çay-Kahve Molası
 • 10:30-11:20 Hangi Araştırma Yöntemini Seçmeliyim-1
 • 11:20-11:30 Çay-Kahve Molası
 • 11:30-12:20 Hangi Araştırma Yöntemini Seçmeliyim-2
 • 12:20-13:30 Yemek Arası
 • 13:30-14:20 Örneklem Büyüklüğü nedir? Neden önemlidir?
 • 14:20-14:30 Çay-Kahve Molası
 • 14:30-15:20 Tanısal çalışmalar (Duyarlılık, seçicilik, NPD, PPD)
 • 15:30-16:20 Etik Kurulu Dosyası nasıl hazırlanır? Örnek Etik Kurulu Dosyaları
 • 16:20-16:30 Çay Kahve Molası
 • 16:30-17:20 Pratik Uygulama

2.GÜN

 • 08:30-09:20 SPSS Programı Genel Tanıtım
 • 09:20-09:30 Çay-Kahve Molası
 • 09:30-10:20 Örneklem Nasıl Hesaplanır? G-Power Uygulamaları
 • 10:20-10:30 Çay-Kahve Molası
 • 10:30-11:20 Örneklem Belirleme: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 11:20-11:30 Çay-Kahve Molası
 • 11:30-12:20 SPSS İle Tanımlayıcı İstatistik (Frekans, Medyan-Standart Sapma, Ki-Kare Analizi)
 • 12:20-13:30 Yemek Arası
 • 13:30-14:20 Tanımlayıcı İstatistik: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 14:20-14:30 Çay-Kahve Molası
 • 14:30-15:20 Hipotez Testleri (Parametrik Ve Nonparametrik Testler)
 • 15:30-16:20 Parametrik Testler: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 16:20-16:30 Çay Kahve Molası
 • 16:30-17:20 Nonparametrik Testler: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 17:20-17:45 Çay-Kahve Eşliğinde Kurs Değerlendirmesi

Kurs Tarihi

 


 

Kurs Yeri

Adres :

 

 


 

Kurs Ücreti

 

 


 

Ödeme Bilgileri

 


 

Sekreterya İletişim

 

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Kurs Hakkında

Eğitim Hedefi

Sağlık alanında bilimsel çalışma deneyimini geliştirmeye yönelik bir organizasyondur. Referansını eğitim ve danışmanlık alanında kendisini geliştirmiş akademisyenlerden alır. Anlayışı; bilgi üretme süreçlerinin temel unsurlarını hedef gruba aktarmaktır. Farkı deneyiminden gelir. İyi bir eğitim ortamı ve öğrenme süreci, yeterli bir uygulama tecrübesi ve etkin, sürdürülebilir danışmanlık.

Sağlık alanında tüm kesimlerin özgün örnekleri ile homojen olmayan gruplarda (farklı uzmanlık alanları) etkin teorik ve uygulama eğitimleri.

Sağlık araştırmacılığı konusunda son yıllarda önemli yol kaydettiğimiz bir gerçek. Ancak ülkemizin potansiyeli ile alınan yol arasında bir dengesizlik olduğu da biliniyor. Olasılıkla temel sorun:

Mezuniyet öncesi ve sonrasında araştırma hevesini geliştirecek ve bilgi üretme süreçlerini tanıyacak alt yapının eğitim programlarında yeteri kadar yer almaması.

Yüksek öğretim kurumlarının kendi elemanlarına bu vizyonu taşıyamaması. Bu kurs, acil tıp asistanlarına eğitimler vererek geleceğin akademisyenlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program İçeriği

1.GÜN

 • 08:10-08:30 Tanışma
 • 08:30-09:20 Hipotez Belirleme
 • 09:20-09:30 Çay-Kahve Molası
 • 09:30-10:20 Literatür Tarama-Makale Okumanın Pratik Yöntemleri
 • 10:20-10:30 Çay-Kahve Molası
 • 10:30-11:20 Hangi Araştırma Yöntemini Seçmeliyim-1
 • 11:20-11:30 Çay-Kahve Molası
 • 11:30-12:20 Hangi Araştırma Yöntemini Seçmeliyim-2
 • 12:20-13:30 Yemek Arası
 • 13:30-14:20 Örneklem Büyüklüğü nedir? Neden önemlidir?
 • 14:20-14:30 Çay-Kahve Molası
 • 14:30-15:20 Tanısal çalışmalar (Duyarlılık, seçicilik, NPD, PPD)
 • 15:30-16:20 Etik Kurulu Dosyası nasıl hazırlanır? Örnek Etik Kurulu Dosyaları
 • 16:20-16:30 Çay Kahve Molası
 • 16:30-17:20 Pratik Uygulama

2.GÜN

 • 08:30-09:20 SPSS Programı Genel Tanıtım
 • 09:20-09:30 Çay-Kahve Molası
 • 09:30-10:20 Örneklem Nasıl Hesaplanır? G-Power Uygulamaları
 • 10:20-10:30 Çay-Kahve Molası
 • 10:30-11:20 Örneklem Belirleme: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 11:20-11:30 Çay-Kahve Molası
 • 11:30-12:20 SPSS İle Tanımlayıcı İstatistik (Frekans, Medyan-Standart Sapma, Ki-Kare Analizi)
 • 12:20-13:30 Yemek Arası
 • 13:30-14:20 Tanımlayıcı İstatistik: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 14:20-14:30 Çay-Kahve Molası
 • 14:30-15:20 Hipotez Testleri (Parametrik Ve Nonparametrik Testler)
 • 15:30-16:20 Parametrik Testler: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 16:20-16:30 Çay Kahve Molası
 • 16:30-17:20 Nonparametrik Testler: MAKALE İLE PRATİK UYGULAMA
 • 17:20-17:45 Çay-Kahve Eşliğinde Kurs Değerlendirmesi

Kurs Tarihi

 


 

Kurs Yeri

Adres :

 

 


 

Kurs Ücreti

 

 


 

Ödeme Bilgileri

 


 

Sekreterya İletişim

 

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

TÜAT'ta Neler Var?