Burcu Genç Yavuz

Üye

Doç. Dr.

Burcu Genç Yavuz

Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Öğrenim Bilgisi

2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Acil Tıp ihtisasını 2009-2013 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Görevler

2013-2015 yılları arasında Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı.

2020 yılından itibaren SBÜ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Dr Öğretim Üyesi kadrosunda görev yapmaktadır.

 

Klinik İlgi Alanları: Travma, Geriatri, Ekokardiyografi