Mütevveli
Heyeti

Başkan

Prof. Dr.

Şahin Çolak

Başkan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Hamidiye Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Acil Tıp Anabilim Dalı

Başkan Vekili

Doç. Dr.

İsmail Tayfur

Başkan Vekili

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu

Üye

Doç. Dr.

Ramazan Güven

Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu

Üye

Doç. Dr.

Burcu Genç Yavuz

Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Üye