TÜAT İleri Yaşam Desteği Kursu

Kurs Hakkında

Eğitimin Amacı

Bu kursun amacı, kalp ve/veya solunum durması olan hastalar için hastane öncesi ve sağlık kurulusundaki sağlık hizmet sunumu görevlilerinin güncel uygulamalara dayalı, kaliteli ve etkili Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) yapma bilgi ve becerilerini algoritmik yaklaşım ile birlikte geliştirmektir.
Tanımlar:

Kardiyopulmonerresusitasyon:

Kardiyak arrestte; altta yatan neden geri döndürülünceye kadar, etkili dolaşımın ve solunumun sürdürülmesi amacıyla;

 • İlk değerlendirme
 • Göğüs kompresyonu
 • Hava yolu açıklığı
 • Ventilasyon’u kapsayan uygulamadır.

Kardiyopulmoner ve serebralresusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.

Acil kardiyovasküler bakım:

Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

Eğitimin Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

 1. Güvenli bir çevre oluşturur.
 2. Kardiyopulmonerresüsitasyona başlama zamanı ve önemi fark eder.
 3. Kalp-solunum durmasına yol açan nedenleri tanımlar.
 4. Akut koroner sendrom risk faktörlerini, belirti ve bulgularını tanımlar.
 5. Yabancı cisimle hava yolu tıkanmasının risk faktörlerini, belirti ve bulgularını açıklar.
 6. Hava yolu tıkanıklığı olan erişkin, çocuk ve bebeklere güvenli ve etkili biçimde müdahele eder.
 7. Şok uygulanabilir ritm algoritmalarını söyleyebilmeli
 8. Şok uygulanamaz ritm algoritmalarını söyleyebilmeli
 9. Defibrilasyon uygulamasını öğrenim rehberinde belirtildiği şekilde uygulayabilmeli
 10. Yüksek kaliteli kardiyopulmonerresüsitasyon yapma kriterlerini sayabilmeli
 11. Resüsitasyon sırasında 5H-5T nedenlerine yönelik uygun yaklaşımı açıklayabilmeli
 12. Spontan dolaşımı dönmüş hastada stabilizasyon kriterlerini söyleyebilmeli
 13. Kalp ve solunum durması olan erişkin, çocuk ve bebeklere güvenli ve etkili kardiyopulmoner resüsitasyon girişimlerini uygular.
 14. Eksternal otomatik defibrilatörü güvenli biçimde uygular.
 15. Bradikardik ritimlerin yönetimi
 16. Taşikardik ritimlerin yönetimi
 17. Pacemaker kullanımı
 18. Post Kardiakarrest bakımı yapabilmeli

Eğitim Programı

Eğitim Programının Süresi

Programın süresi 20 saati teorik (yüzyüze ve veya online ve veya offline), 20 saati beceri laboratuvarında maket üzerinde uygulamalı eğitim olmak üzere 4 gündür. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 12 ……… kredisi verilir.

Eğitimciler

Bu programda,Türkiye Acil Tıp Vakfı bünyesinde olan  Eğitim görevlileri, Acil Tıp Uzmanları,  öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatım (yüzyüze ve veya online ve veya offline video eğitimleri)

Slayt sunumları

Soru – cevap

Uygulamaları göstererek yaptırma-demonstrasyon (Beceri laboratuvarında uygulama; maket simülasyonlu)

Senaryo yazma ve rol yapma

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 88 puan almaları,

Pratik uygulamalarda başarılı olmaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Sertifikasyon Belgesi” verilir.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır (2 yılda bir 1 günlük güncelleme (tazeleme) eğitimi yapılır).

Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır, ayrıca sağlık bakanlığınca onaylanarak bakanlık sistemine kayıt edilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan; Bakanlık tarafından tanımlanan ileri kardiyak desteği verebilme yeterliliği olan kişiler katılabilecektir.

Kontenjan:

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.
Eğitim Yeri

Eğitim programı, Türkiye Acil Tıp Vakfı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen Türkiye Acil Tıp Vakfı idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Eğitimin;

1. Gün: Açılış, tanışma ve beklentilerin alınması ile başlar. Katılımcıların, eğitim öncesi bilgi düzeyini ölçmek amacıyla yapılan ön testin ardından Acil Olgu Yönetimi ve Arrest Yönetimi teorik konuları ve konularla ilgili oyunlaştırmalar, parça beceri çalışmaları ve senaryo çalışmaları ile gün tamamlanır.

2.Gün: Ritim Bozuklukları, Periarrest Ritim bozuklukları, Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom konuları teorik sunumları ,anlatılan konu ile ilgili parça beceri uygulamaları ve senaryo çalışmaları;

3. Gün: Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği teorik sunumları ve senaryo çalışmaları ile etik sunumu ve grup tartışması.

4. Gün: Vaka simülasyonları ve son testin ardından katılım belgelerinin teslimi ve kapanış programı ile kurs tamamlanır.

Kurs Tarihi

 


 

Kurs Yeri

Adres :

Türkiye Acil Tıp Vakfı Eğitim ve Araştırma Merkezi

 


 

Kurs Ücreti

 

 


 

Ödeme Bilgileri

 


 

Sekreterya İletişim

 

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

Kurs Hakkında

Eğitimin Amacı

Bu kursun amacı, kalp ve/veya solunum durması olan hastalar için hastane öncesi ve sağlık kurulusundaki sağlık hizmet sunumu görevlilerinin güncel uygulamalara dayalı, kaliteli ve etkili Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) yapma bilgi ve becerilerini algoritmik yaklaşım ile birlikte geliştirmektir.
Tanımlar:

Kardiyopulmonerresusitasyon:

Kardiyak arrestte; altta yatan neden geri döndürülünceye kadar, etkili dolaşımın ve solunumun sürdürülmesi amacıyla;

 • İlk değerlendirme
 • Göğüs kompresyonu
 • Hava yolu açıklığı
 • Ventilasyon’u kapsayan uygulamadır.

Kardiyopulmoner ve serebralresusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.

Acil kardiyovasküler bakım:

Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

Eğitimin Hedefleri

Bu programı başarı ile tamamlayan katılımcılar:

 1. Güvenli bir çevre oluşturur.
 2. Kardiyopulmonerresüsitasyona başlama zamanı ve önemi fark eder.
 3. Kalp-solunum durmasına yol açan nedenleri tanımlar.
 4. Akut koroner sendrom risk faktörlerini, belirti ve bulgularını tanımlar.
 5. Yabancı cisimle hava yolu tıkanmasının risk faktörlerini, belirti ve bulgularını açıklar.
 6. Hava yolu tıkanıklığı olan erişkin, çocuk ve bebeklere güvenli ve etkili biçimde müdahele eder.
 7. Şok uygulanabilir ritm algoritmalarını söyleyebilmeli
 8. Şok uygulanamaz ritm algoritmalarını söyleyebilmeli
 9. Defibrilasyon uygulamasını öğrenim rehberinde belirtildiği şekilde uygulayabilmeli
 10. Yüksek kaliteli kardiyopulmonerresüsitasyon yapma kriterlerini sayabilmeli
 11. Resüsitasyon sırasında 5H-5T nedenlerine yönelik uygun yaklaşımı açıklayabilmeli
 12. Spontan dolaşımı dönmüş hastada stabilizasyon kriterlerini söyleyebilmeli
 13. Kalp ve solunum durması olan erişkin, çocuk ve bebeklere güvenli ve etkili kardiyopulmoner resüsitasyon girişimlerini uygular.
 14. Eksternal otomatik defibrilatörü güvenli biçimde uygular.
 15. Bradikardik ritimlerin yönetimi
 16. Taşikardik ritimlerin yönetimi
 17. Pacemaker kullanımı
 18. Post Kardiakarrest bakımı yapabilmeli

Eğitim Programı

Eğitim Programının Süresi

Programın süresi 20 saati teorik (yüzyüze ve veya online ve veya offline), 20 saati beceri laboratuvarında maket üzerinde uygulamalı eğitim olmak üzere 4 gündür. Programı başarı ile tamamlayan katılımcıya 12 ……… kredisi verilir.

Eğitimciler

Bu programda,Türkiye Acil Tıp Vakfı bünyesinde olan  Eğitim görevlileri, Acil Tıp Uzmanları,  öğretim elemanları görev almaktadır.

Eğitim Yöntemleri

Konuların sözlü anlatım (yüzyüze ve veya online ve veya offline video eğitimleri)

Slayt sunumları

Soru – cevap

Uygulamaları göstererek yaptırma-demonstrasyon (Beceri laboratuvarında uygulama; maket simülasyonlu)

Senaryo yazma ve rol yapma

Grup tartışmaları

Eğitim Dokümanları

Eğitim dokümanları, kanıta dayalı bilgilerden yararlanılarak hazırlanır ve uluslararası literatürdeki değişiklikler dikkate alınarak güncellenir. Bu dokümanlar, programın başlangıcında katılımcılara verilir.

Başarı Kriterleri

Eğitim başlangıcında ön test ve sonunda son test yapılır. Katılımcıların başarılı sayılmaları için:

Son testte en az 88 puan almaları,

Pratik uygulamalarda başarılı olmaları gerekir.

Eğitimin tamamına katılmak zorunludur. Özel durumlarda sadece %10 devamsızlık kabul edilebilir.

Verilecek Belge

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcıya “Sertifikasyon Belgesi” verilir.

Belgenin Geçerlilik Süresi:

Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır (2 yılda bir 1 günlük güncelleme (tazeleme) eğitimi yapılır).

Başarı belgesinde; eğitim programının süresi ve programda yer alan konular detaylı olarak belirtilir.

Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkanı ve Kurs Koordinatörü tarafından imzalanır, ayrıca sağlık bakanlığınca onaylanarak bakanlık sistemine kayıt edilir.

Kimler Katılabilir?

Bu programa; kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan/çalışacak olan; Bakanlık tarafından tanımlanan ileri kardiyak desteği verebilme yeterliliği olan kişiler katılabilecektir.

Kontenjan:

Kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır. Eğitim programının ücreti ile ilgili kurs kayıt ofisimiz ile iletişime geçiniz.
Eğitim Yeri

Eğitim programı, Türkiye Acil Tıp Vakfı Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

Yol tarifi ile ilgili sorularınız için lütfen Türkiye Acil Tıp Vakfı idari çalışanları ile iletişime geçiniz.

Eğitimin;

1. Gün: Açılış, tanışma ve beklentilerin alınması ile başlar. Katılımcıların, eğitim öncesi bilgi düzeyini ölçmek amacıyla yapılan ön testin ardından Acil Olgu Yönetimi ve Arrest Yönetimi teorik konuları ve konularla ilgili oyunlaştırmalar, parça beceri çalışmaları ve senaryo çalışmaları ile gün tamamlanır.

2.Gün: Ritim Bozuklukları, Periarrest Ritim bozuklukları, Göğüs Ağrısı ve Akut Koroner Sendrom konuları teorik sunumları ,anlatılan konu ile ilgili parça beceri uygulamaları ve senaryo çalışmaları;

3. Gün: Özel Durumlarda İleri Yaşam Desteği teorik sunumları ve senaryo çalışmaları ile etik sunumu ve grup tartışması.

4. Gün: Vaka simülasyonları ve son testin ardından katılım belgelerinin teslimi ve kapanış programı ile kurs tamamlanır.

Kurs Tarihi

 


 

Kurs Yeri

Adres :

Türkiye Acil Tıp Vakfı Eğitim ve Araştırma Merkezi

 


 

Kurs Ücreti

 

 


 

Ödeme Bilgileri

 


 

Sekreterya İletişim

 

Adres :

Telefon :

Faks :

E-posta :

TÜAT'ta Neler Var?