Ertuğrul Altınbilek

Üye

Doç. Dr.

Ertuğrul Altınbilek

Üye

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu

Öğrenim Bilgisi

2004 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Acil Tıp ihtisasını 2006 – 2011 yılları arasında Ankara Numune Hastanesinde tamamladı.

Görevler

2011 – 2013 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı.

2013 – 2019 yılları arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde idari sorumlu olarak görev yaptı.

2019 – 2021 yılları arasında SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dr.Öğr. Görevlisi olarak idari ve eğitim sorumlusu görevini yürüttü.  

2022 yılında Doçentlik unvanı aldı.

2022 yılından itibaren halen SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Tıp Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

Klinik İlgi Alanları: Kritik Bakım, İleri Hava Yolu, Resüsitasyon